Завдання виховної роботи на 2017-2018 н.р.

Виховна проблема на 2017/2018 н.р.:

«Створення ефективного виховного простору як умови самодостатнього розвитку особистості учня на засадах патріотичного виховання».

 

Завдання виховної роботи на 2017/2018 н.р.

 1. Продовжувати працювати над основною метою виховання: формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

 2. Впроваджувати дієві форми виховної діяльності, враховувати вікові особливості та життєвий досвід учнів.

 3. Виховувати турботливе ставлення учнів одне до одного, до вчителів, батьків, молодших від себе та людей поважного віку: створювати умови для розвитку самосвiдомостi учнів, відповідальності за власні вчинки; сприяти формуванню найкращих людських якостей.

 4. 4. Кожному класному колективу створити портфоліо свого класу та розмістити  на сайті школи (до 1.03.2018).

 5. 5. Відкрити гуртки згідно із потребами учнів, продовжити та вдосконалити роботу вже існуючих гуртків.

 6. 6. Активізувати практику відвідування учнівських сімей класними керівниками,    заслуховувати інформацію на нарадах.

 7. 7. Удосконалювати роботу методичної комісії класних керівників шляхом впровадження сучасних форм проведення виховних заходів.

 8. 8. Посилити контроль за відвідування учнями школи.

 9. 9. Активно залучати учнів до участі в шкільних, районних, обласних та всеукраїнських    конкурсах.

 10. 10. Щомісяця у класних колективах проводити обговорення питань: відвідування учнів, профілактика злочинності і безпритульності серед учнів, результати участі учнів у шкільних заходах; висвітлення життєдіяльності класу на  шкільному сайті.

 11. Вивчати і творчо впроваджувати в практику виховання учнів педагогічні інновації вчителів школи, району, області.

 12. Сприяти подальшому розвитку учнівського самоврядування, залученню його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя.

 13. Продовжувати роботу щодо профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх за участю правоохоронних органів та шкільного психолога.

Обговорення закрито.