Інструктивно-методичні матеріали МОН щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України
від 11.07.2022 № 1/7707-22
 
 
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності
 
І. Загальні положення
Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552 (далі – Положення), керівник закладу освіти є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу та не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов.
З метою організації роботи із підготовки закладу освіти до нового навчального року керівник закладу освіти уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм.
Задля організованого початку нового навчального року керівник закладу освіти наприкінці поточного начального року видає наказ «Про підготовку до нового навчального року» (додаток 1), яким затверджує план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону,  план організаційних та ремонтних робіт, що передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень закладу освітив новому навчальному році, а також визначає склад, завдання і порядок роботи робочої комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт.
Крім того, наказом закладу освіти до початку навчального року створюється постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти (додаток 2), яка проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій з метою приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці, а також підготовки закладу освіти до опалювального сезону, визначає готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень, а також укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту до нового навчального року та складає:
акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій  закладу освіти до початку навчального року та опалювального сезону (додаток 3);
акти-дозволи на введення їх в експлуатацію (додаток 4). До акт-дозволу на введення в експлуатацію спортзалу і спортивних споруд додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, що розміщено в них для використання в освітньому процесі;
акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту (сховище або протирадіаційне укриття, що є на балансі закладу освіти (додаток 5);
акт оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття (додаток 6).
Після огляду постійно діючою технічною комісією заклад освіти приймає в експлуатацію комісія, створена за наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування), до якої входять представник органу управління освітою (голова комісії), керівник закладу освіти, представник профспілкової організації закладу освіти (у разі відсутності профспілкової організації – уповноважений трудового колективу), представник територіального органу Державної служби якості освіти України, а також представники місцевих органів державного нагляду (цивільний захист, пожежна безпека, Національна поліція, охорона праці, санітарно-епідеміологічний нагляд тощо – за згодою).
Заклад вищої (фахової передвищої) освіти за відповідним наказом приймає в експлуатацію комісія у складі заступника керівника закладу вищої (фахової передвищої) освіти (голова комісії), представника профспілкової організації закладу вищої (фахової передвищої) освіти (у разі відсутності профспілкової організації – уповноваженого трудового колективу),  представник територіального органу Державної служби якості освіти України, а також представників місцевих органів державного нагляду (цивільний захист, пожежна безпека, Національна поліція, охорона праці, санітарно-епідеміологічний нагляд тощо – за згодою).
Прийом в експлуатацію закладу освіти здійснюється на підставі акту прийому готовності закладу освіти до нового навчального року (додаток 7), що затверджується керівником, який утворив відповідну комісію.
На навчальні кабінети (лабораторії) закладу щороку перед початком навчального року складаються (оновлюються) паспорти (додаток 8).
Під час підготовки приміщень та обладнання закладу освіти до нового навчального року заступник керівника з адміністративно-господарської роботи проводить перегляд термінів перевірки експлуатації обладнання і технічних засобів, подає інформацію керівнику про необхідність проведення перевірки захисних засобів і обладнання, яке експлуатується в закладі освіти (додаток 9).
На виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927, та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113, перед початком навчального року керівник закладу освіти організовує проходження щорічного медичного огляду працівниками закладу освіти.
Під час укладання трудового договору з працівником керівник закладу освіти повинен поінформувати його про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів і про права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах. Працівникові не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.
Керівник закладу освіти має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
Контроль за проходженням щорічних обов’язкових профілактичних медичних оглядів учнів, слухачів відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України (особи віком до 21 року), покладається на керівника закладу освіти та орган управління освітою, якому підпорядкований заклад.
Після закінчення всіх підготовчих заходів до нового навчального року керівник закладу освіти видає наказ про призначення відповідальних осіб за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти і окремих структурних підрозділах. Крім того призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, стан безпеки будівель та споруд, електрогосподарства, газового господарства (якщо воно є в наявності), тепломережі, а також відповідальних з інших питань діяльності закладу освіти (за необхідністю).
 
ІІ. Перелік документів, що регулюють питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти
Під час перевірки готовності закладу освіти до нового навчального року слід мати такі документи:
матеріали щодо атестації закладу освіти (наявність висновку з охорони праці);
правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу освіти, що затверджені керівником;
колективний договір (наявність розділу «Охорона праці», комплексних заходів з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності; матеріали щодо їх виконання (акти) оформлюють 2 рази на рік);
посадові інструкції з розділом з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу освіти з їхніми особистими підписами;
наказ керівника закладу освіти про призначення відповідальних осіб (видається щорічно перед початком навчального року) за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти і окремих структурних підрозділах (кабінети, лабораторії, майстерні, полігони тощо);
наказ керівника закладу освіти про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку, стан безпеки будівель та споруд, електрогосподарства, газового господарства (якщо воно є в наявності), тепломережі, а також відповідальних з інших питань діяльності закладу освіти (за необхідністю);
наказ керівника закладу освіти про проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, яким затверджується склад комісії з перевірки знань посадових осіб закладу освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;
протоколи засідання комісії з перевірки знань посадових осіб закладу освіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності (оформляються один раз на 3 роки, новоприйнятих на роботу працівників – протягом місяця);
посвідчення про перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності керівника закладу освіти, його заступників і членів комісії з перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
план організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану умов і охорони праці, здоров’я працівників та учнів, слухачів (складається на календарний рік);
план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки закладу освіти (складається на календарний рік);
план заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму (складається щорічно перед початком навчального року);
акти обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку навчального року та опалювального сезону (оформлюють щорічно перед початком навчального року);
акти-дозволи на проведення занять у спортивних залах (на спортивних майданчиках) (оформлюють щорічно перед початком навчального року);
акти-дозволи на проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики, хімії, біології, інформатики, охорони праці, безпеки життєдіяльності (оформлюють щорічно перед початком навчального року);
акти-дозволи на введення в експлуатацію устаткування в навчальних майстернях і лабораторіях (оформлюють щорічно перед початком навчального року);
акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту (оформлюється щорічно перед початком навчального  року у разі наявності сховища або протирадіаційного укриття);
акт оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття (оформлюється щорічно перед початком навчального  року);
матеріали щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (оформлюються не рідше одного разу на 5 років);
протоколи перевірки опору заземлення устаткування (оформлюються один раз на два роки);
акти технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів (оформлюються один раз на 6 місяців);
журнал обліку первинних засобів пожежогасіння;
акт обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення будинку вогнезахисним складом (оформлюють один раз на 3 роки);
акти перевірки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення (оформлюють один раз на 6 місяців);
акт готовності закладу освіти до нового навчального року (оформлюють щорічно перед початком навчального року);
перелік інструкцій з охорони праці (затверджується керівником закладу освіти);
інструкції з охорони праці для всіх професій і видів робіт (переглядаються один раз на 3 роки для робіт підвищеної небезпеки, на 5 років – для інших робіт);
журнали реєстрації інструкцій з охорони праці;
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
програма вступного інструктажу з охорони праці (затверджується наказом закладу освіти);
програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці (затверджується наказом закладу освіти);
журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;
журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
журнал реєстрації інструктажів з учнями, слухачами, студентами з безпеки життєдіяльності (в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні тощо);
журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками;
журнал реєстрації нещасних випадків з учнями, слухачами, студентами;
журнал обліку професійних захворювань (отруєнь).
 
ІІІ. Стан пожежної безпеки в закладі освіти
Пожежна безпека в закладі освіти забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.
У закладі освіти щорічно на початку навчального року наказом керівника затверджується протипожежний режим, що містить порядок:
утримання шляхів евакуації; застосування відкритого вогню;
використання побутових електронагрівальних приладів;
проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
проїзду та стоянки транспортних засобів;
прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;
відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;
огляду, зачинення приміщень, будівель після закінчення занять і роботи закладу освіти;
проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;
організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання;
скликання у разі виникнення пожежі членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони (за наявності), посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні;
дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення учасників освітнього процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального устаткування, вимкнення електроустановок, ліфтів, застосування засобів пожежогасіння тощо.
План евакуації оформлюється на кожен поверх будинку, затверджується керівником закладу освіти, підписується особою, яка відповідальна за пожежну безпеку будинку. За рішенням керівника закладу освіти Плани евакуації на кожен поверх будинку допускається затверджувати особистим підписом керівника закладу освіти або відповідним наказом закладу освіти. Він повинен містити схему поверху, на якій наносяться шляхи й напрямки евакуації, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, електричних щитків й засобів зв’язку. План вивішується на видному місці, він повинен вчасно переглядатися з урахуванням наявних умов.
У куточку пожежної безпеки повинні бути розміщені  плакати про заходи пожежної безпеки, інструкція з пожежної безпеки, список добровільної пожежної дружини з їхніми обов’язками.
Під час перевірки закладу освіти з питань пожежної безпеки слід мати такі документи:
 • акти про укомплектованість внутрішніх пожежних кранів:
внутрішні пожежні крани повинні бути укомплектовані рукавами й приєднаними до них стовбурами, розміщені в настінних шафах і опломбовані. У місцях з’єднання пожежного рукава із краном і зі стовбуром повинні бути гумові ущільнювальні прокладки. На дверцятах шафи повинен бути нанесений літерний індекс із порядковим номером і номер телефону найближчої пожежної частини (оформлюються закладом освіти);
 • акти про технічне обслуговування і перевірку працездатності внутрішніх пожежних кранів:
внутрішні пожежні крани – не рідше двох разів у рік (навесні й восени) необхідно проводити роботи з технічного обслуговування й перевірятися на працездатність шляхом пуску води, для чого вибирають два вище від усіх розташовані пожежні крани, розгортають пожежні рукави й повністю відкривають вентилі. Довжина компактного струменю повинна бути не менше 17 м. Після цього пожежні рукави просушують і перекочують на нове укладання. Інші пожежні рукави повинні перекочуватися на нове укладання також не рідше двох разів на рік (оформлюються закладом освіти);
 • акти приймання вогнегасників після технічного обслуговування: споруди і приміщення закладу освіти повинні бути забезпечені вогнегасниками відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, що затверджені наказом МВС від 15.01.2018  № 25, зареєстровані в Міністерстві
  юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677;
 • акти про технічне обслуговування систем протипожежного захисту (СПЗ):
приміщення закладу обладнуються СПЗ відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
 • акти про стан горищ:
двері або люки горищ повинні бути постійно замкнені. На дверях або люках горищних приміщень повинні бути написи з визначенням місця зберігання ключів. Обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисним засобом повинна проводитися не рідше одного разу на 3 роки зі складанням акту. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна проводитись один раз на 6 місяців зі складанням акту (постійно діюча технічна комісія закладу освіти);
 • акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин:
фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будівлях – складах.
 
ІV. Стан електрогосподарства
Під час огляду електрогосподарства закладу освіти необхідно звернути увагу на такі заходи, що направлені на безпечну його експлуатацію:
наявність наказу закладу освіти про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки;
навчання відповідального за електрогосподарство та електротехнічного персоналу закладу освіти повинно проводитися в спеціалізованому навчальному центрі із присвоєнням 4 групи електробезпеки один раз на три роки. Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із присвоєнням І групи електробезпеки із записом у журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони праці;
наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування, яка повинна проводитись один раз на два роки зі складанням протоколів. Недоліки, виявлені при перевірці опору ізоляції електромережі й заземлення устаткування, усуваються електротехнічним персоналом зі складанням акта або протоколу;
стан електрощитових кімнат. Вхідні двері в електрощитову кімнату повинні бути постійно замкнені, оббиті з обох сторін жерстю із загином жерсті на торець дверей. На зовнішній стороні вхідних дверей повинно бути написане призначення приміщення, місце зберігання ключів і нанесений попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга»;
стан електричних щитів. Усі електричні щити повинні постійно бути замкнені. На зовнішній стороні дверцят електрощитів має бути нанесено: порядковий номер щита, яка подається на щит напруга й попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга»;
стан електромережі. Світильники повинні бути надійно підвішені до стелі й мати світлорозсіювальну арматуру. Комутаційні коробки мають бути закриті кришками. Корпуси й кришки електровимикачів і електророзеток не повинні мати відколів і тріщин, а також оголених контактів і приводів. Усі електророзетки та пристрої слід промаркувати за номінальною напругою;
відсутність нестандартних (саморобних) електронагрівальних приладів, повітряних ліній електропередачі й зовнішніх електропроводок, прокладених територією закладу освіти над горючими покрівлями, навісами й відкритими складами горючих матеріалів;
наявність паспортів на електроустановки;
наявність освітлення території закладу освіти. На території мають бути освітлені пішохідні доріжки, вхідні двері, відкриті спортивні майданчики з підводкою електроживлення до стовпів підземним кабелем. Дверцята комутаційних люків на бетонних стовпах повинні бути постійно закриті.
 
 1. V. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту
Укриття фонду захисних споруд цивільного захисту (сховище, протирадіаційне укриття, споруди подвійного призначення, найпростіші укриття) (далі – укриття фонду ЗСЦЗ) мають утримуватися та експлуатуватися у стані, що дозволяє привести їх у готовність у разі необхідності.
Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, а також визначення зразків документів паперового обліку фонду захисних споруд, запровадження системи їх нумерації затверджені наказом МВС від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», що зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331.
Під час експлуатації укриттів фонду ЗСЦЗ не допускається виконання заходів, що знижують їх захисні властивості, надійність та безпеку.
Місця розташування укриттів фонду ЗСЦЗ позначаються за допомогою табличок (написів) та покажчиків руху до них.
Біля вхідних дверей до укриття фонду ЗСЦЗ вивішується табличка із зазначенням номера споруди, її власника, місця зберігання ключів, особи, відповідальної за утримання та експлуатацію відповідного укриття в мирний час, її місцезнаходження і номера телефону. У нічний час таблички позначення захисної споруди і входи мають бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками.
Споруди, їх комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення (далі – обладнання захисних споруд) мають утримуватися в належному технічному стані.
Входи до захисних споруд мають забезпечувати вільний доступ усередину їх приміщень, можливість користування ними особами з інвалідністю і мати достатню (нормативну) пропускну спроможність.
Підходи до зовнішніх дверей, двері і сходові марші мають утримуватися у справному стані, очищуватися від бруду і сміття, а в зимовий час – від снігу і льоду. Захаращення входів не допускається.
У разі відсутності на входах пандусів для забезпечення вільного користування сховищами особами з інвалідністю входи додатково обладнуються дерев’яними або металевими трапами.
Забезпечення  укриттів фонду ЗСЦЗ первинними засобами пожежогасіння, обладнання здійснюється відповідно до норм належності залежно
від основного функціонального призначення приміщень у мирний час та вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (із змінами).
Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди позначаються і освітлюються.
Споруди мають захищатися від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами.
Експлуатація та утримання електрообладнання укриттів фонду ЗСЦЗ здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок.
Приміщення укриттів фонду ЗСЦЗ мають забезпечуватися штучним освітленням. У них не допускається прокладання тимчасових електричних та інших інженерних мереж, а також незакріплених електричного обладнання і світильників. Електричні світильники мають бути захищеними від механічного пошкодження. Використання світильників із незахищеними лампами розжарювання не допускається.
Утримання та експлуатація обладнання укриттів фонду ЗСЦЗ здійснюються згідно з вимогами і рекомендаціями, визначеними технічною документацією на них, а також відповідними нормами і правилами.
 
VІ. Утримання території закладу
Підходи до будинку, в’їзди й входи на ділянку, проїзди й доріжки повинні мати тверде покриття. У літню пору всю ділянку за 1-2 години до приходу учнів, слухачів слід щодня прибирати, траву, квіти, чагарники, доріжки поливати водою. У зимовий час ігрові майданчики, доріжки, щаблі сходів мають щодня очищатися від снігу й льоду, а також посипатися піском.
Господарський майданчик, який слід ізолювати від інших зон, розташовувати поблизу харчоблока, повинен мати тверде покриття й окремий в’їзд із вулиці. Сміттєзбиральники мають бути закриті кришками й розміщуватися під накриттям, не ближче 25 м від будинку.
Всі колодязі на території повинні бути закриті кришками, а ями повинні мати огородження.
Територія закладу освіти повинна вчасно очищатися від горючих відходів, сміття, листя, сухої трави тощо. Сміття повинно систематично вивозитися з території, спалювати його на території забороняється.
Необхідно звернути увагу на стан карнизів на даху споруди закладу освіти. Наявність моху, порослих дерев та рослин на карнизах свідчать про вихід з ладу покрівлі даху, облицювання плиткою, а згодом і руйнування карнизів та стін.
 
 
 
Додаток 1
(рекомендована форма)
_____________________________________________________
(найменування закладу освіти)
 
НАКАЗ
 
«_____» ____________20___р.          м. ______                                   № ______
 
Про підготовку до нового навчального року
 
 
На виконання вимог статті 13 та 17Закону України «Про охорону праці», пункту 1 розділу ІVПоложення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, з метою організації роботи із підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону
 
НАКАЗУЮ:
 
 1. Затвердити:
план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону, що додається;
план організаційних та ремонтних робіт, що передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень закладу освітив новому навчальному році, що додається.
 1. Затвердити склад робочої комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт, що додається.
 2. Голові робочої комісії організувати роботу комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт у закладі освіти та до ___________ доповісти про результати перевірки.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
Директор                                                                                                                
(посада керівника закладу освіти, підпис, ім’я та прізвище)
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ закладу освіти
від __________ № _____
(примірний)
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки приміщень закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону
 
з/п
Заходи
Термін виконання
Відповідальний
1.
Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні закладу освіти
липень
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
2.
Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп
липень
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
3.
Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення
серпень
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
4.
Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період
вересень
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
5.
Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку
вересень
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
6.
Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і.
липень – серпень
Заступник директора (на якого покладена відповідальність за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності)
7.
Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію
до
20 серпня
Постійно діюча технічна комісія закладу освіти
8.
Інформувати орган управління освітою, якому підпорядковано заклад освіти, щодо виконання плану організаційних та ремонтних робіт
до
20 серпня
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
9.
Участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію закладу освіти, яка створюється за наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування)
до
25 серпня
Директор та представник профспілкової організації закладу освіти
10.
Організація проходження щорічного медичного огляду працівниками закладу освіти
до
25 серпня
Заступник директора
 
Директор                                                                                                                
(посада керівника закладу освіти, підпис, ім’я та прізвище)
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ закладу освіти
від __________ № _____
(примірний)
 
ПЛАН
організаційних та ремонтних робіт з підготовки___________________ закладу освіти до ___________/_____________навчального року
 
з/п
Заходи
Термін виконання
Відповідальний
1.
Зробити перевірку лічильників тепла і води.
   
2.
Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу.
   
3.
Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її  у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці.
   
4.
Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування (за необхідності).
   
5.
Перевірити стан вікон та засклити (за необхідності).
   
6.
Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху.
   
7.
Перевірити стан і засклити  за необхідності скляні фрамуги теплиці (оранжереї).
   
8.
інші заходи…
   
 
Директор                                                                                                                
(посада керівника закладу освіти, підпис, ім’я та прізвище)
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ закладу освіти
від __________ № _____
(примірний)
СКЛАД
робочої комісії закладу освіти з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт
 
 1. СИДОРЕНКО Іван Іванович, заступник директора закладу освіти, голова робочої комісії.
 2. КУЛІНИЧ Маргарита Олександрівна, інженер відділу охорони праці закладу освіти.
 3. САПОЖНИК Алла Вікторівна, викладач закладу освіти.
 
 
 
 
Додаток 2
(Рекомендована форма)
 
 
_____________________________________________________
(найменування закладу освіти)
 
НАКАЗ
 
«_____» ____________20___р.          м. ______                                   № ______
 
Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд
 
 
На виконання вимог статті 13 та 17 Закону України «Про охорону праці», підпунктів 5 та 6 пункту 1 розділу ІVПоложення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, з метою визначення готовності  приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти та введення їх в експлуатацію,
 
НАКАЗУЮ:
 
 1. Затвердити склад постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд закладу освіти:
КАПЛИЦЯ Ольга Іванівна, заступник директора закладу освіти з адміністративно-господарської роботи, голова постійно діючої технічної комісії;
ОЛЬГІНА Любов Олександрівна, начальник відділу охорони праці закладу освіти;
АФАНАС’ЄВ Андрій Георгійович, інженер відділу охорони праці закладу освіти, відповідальний за стан безпеки будівель і споруд;
КОЛЯДЕНКО Ніна Вікторівна, голова профспілкової організації закладу освіти.
 1. Голові постійно діючої технічної комісії:
організувати роботу з обстеження приміщень і споруд до початку нового навчального року. За результатами роботи до 20 серпня 20__ р. надати на затвердження акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку _____/____ навчального року та опалювального сезону та акти-дозволи на введення в експлуатацію навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень;
протягом навчального року проводити оцінювання технічного стану обладнання та устаткування навчальних приміщень, про результати доповісти до 20 березня 20__ р.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
Директор                                                                                                                
(посада керівника закладу освіти, підпис, ім’я та прізвище)
 
 
 
 
 
Додаток 3
(примірний)
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор____________
_____________________
(підпис, ім’я та прізвище)
«__» _________20___ р.
АКТ
обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку _____________/__________навчального року та опалювального сезону
 
 
Постійно діюча технічна комісія у складі голови комісії – КАПЛИЦЯО. І. та членів Ольгана Л. О., Афанас’єва А. Г. та Коляденка Н. В. провела обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти і встановила:
 1. Система водопроводу, водовідведення відремонтовані, протікання води не зафіксовано.
 2. Система електропостачання у справному стані, відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.
 3. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, кабінети, майстерні, харчоблок, пральня, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає вимогам безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативно-правовими документами.
 4. Обладнання в навчальних кабінетах відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.
 5. Обладнання і споруди в спортивній залі, на спортивному майданчику справні та надійно закріплені.
 6. Тепломережа відремонтована, випробувана на протікання, котельня укомплектована працівниками (оператор котельні, кочегар тощо), забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації в опалювальний період.
   
Висновок комісії:
Заклад освіти готовий до роботи.
 
Підписи:
   
Голова комісії                          підпис
Члени комісії:
   
прізвище
                                                 підпис
   
прізвище
                                                 підпис
   
прізвище
                                                 підпис
   
прізвище
 
 
 
 
Додаток 4
(орієнтовний)
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор____________
_____________________
(підпис, ім’я та прізвище)
«__» _________20___ р.
Акт-дозвіл
на проведення занять в спортивному залі закладу освіти
 
м. _______                                                                              «___»_______20__р.
 
Постійно діюча технічна комісія у складі голови комісії – КАПЛИЦЯ О. І. та членів Ольгана Л. О., Афанас’єва А. Г. та Коляденка Н. В., склали цей акт про те, що в спортивному залі було проведено випробування і перевірку на надійність встановлення та закріплення спортивного інвентарю і нестандартного обладнання. Відомості про випробування наведені в таблиці.
Таблиця
з/п
Назва спортивного інвентарю і
спортобладнання
Кількість
Інвентарний номер
Дані випробувань
Закріплено надійно чи ненадійно
1
Бруси паралельні
       
 
Перекладина
       
 
Кінь гімнастичний
       
 
Козел гімнастичний
       
 
Лави гімнастичні
       
 
Гімнастична стійка
       
 
Стійки волейбольні
       
 
Щити баскетбольні
       
 
Висновок постійно діючої технічної комісії:
 1. Установлено, що все спортивне обладнання закріплене надійно і придатне для використання в освітньому процесі за умови виконання правил безпеки під час проведення занять в спортивному залі закладу освіти.
 2. Для учнів створено умови для проведення занять з фізичної культури, робочі місця учнів відповідають нормам і правилам з охорони праці, безпеки проведення занять, а також віковим особливостям учнів.
 3. Педагогічний персонал ознайомлений з правилами безпеки та інструкціями з безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту.
 
Голова комісії                          підпис
Члени комісії:
   
прізвище
                                                 підпис
   
прізвище
                                                 підпис
   
прізвище
                                                 підпис
   
прізвище
 
 
 
Додаток 5
(відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту)
АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту
сховища, протирадіаційного укриття № _______________
(непотрібне закреслити)                         (обліковий номер)
___ ____________ 20__ року
_____________________
(назва населеного пункту)
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)
у присутності
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту
(уповноваженої ним особи))*
проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № __________________, розташованого за адресою: ________________________________
_____________________________________________________________________________________
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить __________________________________________________________________________
(найменування власника:

_____________________________________________________________________________________
для захисних споруд приватної форми власності – суб’єкта господарювання,

_____________________________________________________________________________________
комунальної – органу місцевого самоврядування,

_____________________________________________________________________________________
державної – центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

_____________________________________________________________________________________
державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач
захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:
1. Загальна характеристика захисної споруди ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на ______________ осіб, загальною площею ___________ кв. м ______________________
_____________________________________________________________________________________
(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:
технічний ____________________________________________________________________________
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний ___________________________________________________________________________
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень ______________________________________________________________
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як
_____________________________________________________________________________________

3. Стан входів і аварійних виходів ________________________________________________________
(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено,

_____________________________________________________________________________________
захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються
у визначених місцях,

_____________________________________________________________________________________
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів**
_____________________________________________________________________________________
(цілі, справні, обслуговуються)
5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту)
6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання**
_____________________________________________________________________________________
(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко,

_____________________________________________________________________________________
гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована,
втратила еластичність,

_____________________________________________________________________________________
наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів “відчинено-зачинено” на штурвалах та ручках,
_____________________________________________________________________________________
порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв** _____________________________________________________
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість,

_____________________________________________________________________________________
пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:
повітропроводи _______________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота,

_____________________________________________________________________________________
не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору – чистої вентиляції, жовтого – фільтровентиляції **,

_____________________________________________________________________________________
червоного – систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів),
покажчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції _______________________________________
(передбачено / не передбачено проектом,

_____________________________________________________________________________________
наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,

_____________________________________________________________________________________
обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла
у редукторі, не мають втрат повітря на з’єднаннях)

електроручні вентилятори ______________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана,

_____________________________________________________________________________________
встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно,

_____________________________________________________________________________________
відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат
повітря на з’єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР)** ___________________________________________________________
(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,

_____________________________________________________________________________________
герметичні по контуру, не знімаються – приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)** ______________________________________________________________
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

_____________________________________________________________________________________
змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)** _____________________________________________________________
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

_____________________________________________________________________________________
пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)**_______________________________________________________
(наявність, кількість, справність, пронумеровано

_____________________________________________________________________________________
згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря** _____________________________________________________
(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря** ___________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)** _____________________________________________________________________
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно,

_____________________________________________________________________________________
не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

_____________________________________________________________________________________
регенеративні патрони (РП-100)** _______________________________________________________
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано

_____________________________________________________________________________________
правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання _________________________________________________________
(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура ______________________________________________________________________
(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття,

_____________________________________________________________________________________
нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність покажчиків руху води _________________________________________________________
(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води ________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, герметичність,

_____________________________________________________________________________________
чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

_____________________________________________________________________________________
кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

 
останні лабораторні дослідження якості питної води у баках
_____________________________________________________________________________________
(дата, результати)

водопровідні труби ____________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,

_____________________________________________________________________________________
пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) ___________________________
_____________________________________________________________________________________
(наявність, тип, кількість, загальний об’єм)

10. Стан каналізаційної системи _________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли _____________________________________________________________________________
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),

_____________________________________________________________________________________
стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації ______________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

_____________________________________________________________________________________
пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод __________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість,

_____________________________________________________________________________________
герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено,

_____________________________________________________________________________________
опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: ___________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),

_____________________________________________________________________________________
терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура ______________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів

_____________________________________________________________________________________
і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,
останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)
(для неканалізованих захисних споруд) ___________________________________________________
(наявність, тип, кількість, загальний об’єм,

_____________________________________________________________________________________
можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення _________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура ______________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів

_____________________________________________________________________________________
та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,

_____________________________________________________________________________________
наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи _________________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

_____________________________________________________________________________________
пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення _______________________________
_____________________________________________________________________________________
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників,

_____________________________________________________________________________________
пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних

_____________________________________________________________________________________
кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб

_____________________________________________________________________________________
електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж
та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв’язку та оповіщення _______________________________________________
(наявність гучномовців, радіоточки,

_____________________________________________________________________________________
стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання ___________________________________________________
(наявність, стан придатності)

_____________________________________________________________________________________
15. Стан гідроізоляції __________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками ________________________________________________________________
(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда

_____________________________________________________________________________________
затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної

_____________________________________________________________________________________
організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів _____________________________________________________
труби систем пожежогасіння ____________________________________________________________
(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння ____________________________________
(споруду укомплектовано

_____________________________________________________________________________________
згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації _______________________________________________________________
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:
температура, відносна вологість у приміщенні _____________________________________________
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан _______________________________________
(термометра, гігрометра (психрометра),

_____________________________________________________________________________________
приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III,
інші – які саме)**,

_____________________________________________________________________________________
приладів виявлення радіоактивного забруднення – дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу);
індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди
_____________________________________________________________________________________
(% від нормативу)
19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):
паспорт захисної споруди _______________________________________________________________
опис обладнання та майна ______________________________________________________________
схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення
_____________________________________________________________________________________
журнал перевірки стану захисної споруди _________________________________________________
план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації
_____________________________________________________________________________________
план приведення захисної споруди у готовність ____________________________________________
вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання
_____________________________________________________________________________________
правила користування вимірювальними приладами _________________________________________
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** ___________________________________
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** _________________________________________________
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** _______________________________________________
порядок провітрювання захисної споруди _________________________________________________
інструкція з протипожежної безпеки ______________________________________________________
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень
_____________________________________________________________________________________
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) __________________________________________________________
каналізації ____________________________________________________________________________
водопостачання _______________________________________________________________________
електропостачання _____________________________________________________________________
опалення (теплопостачання) _____________________________________________________________
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів _________________________
журнал перевірки стану готовності захисної споруди ________________________________________
інструкція з використання засобів індивідуального захисту __________________________________
порядок перевірки сховища на герметичність** ____________________________________________
довідка про перевірку сховища на герметичність** _________________________________________
правила поведінки у захисній споруді _____________________________________________________
список особового складу формування з обслуговування споруди ______________________________
функціональні обов’язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди
_____________________________________________________________________________________
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням
______________________________________________________________________________________
20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди
_____________________________________________________________________________________
21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди
_____________________________________________________________________________________
22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** ________________________
(проводилася (не проводилася), дата проведення)
23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:
приміщення ДЕС ______________________________________________________________________
(чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання _______________________________________
(наявність, кількість, марка або шифр,

_____________________________________________________________________________________
зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки,

_____________________________________________________________________________________
гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність

_____________________________________________________________________________________
написів “відкрито-закрито” на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС ________________________________________
(цілі, справні, обслуговуються)

_____________________________________________________________________________________
стан противибухових пристроїв _________________________________________________________
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість,

_____________________________________________________________________________________
пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)** ___________________________________________________________
(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі,

_____________________________________________________________________________________
герметичний по контуру, не знімається – приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) ________________________________________________________________
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

_____________________________________________________________________________________
пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) _________________________________________________________
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою,

_____________________________________________________________________________________
промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____________________________
наявність піддонів під витратними паливними баками _______________________________________
стан маслопроводів ____________________________________________________________________
(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС ________________________________________
наявність і справність електрифікованого покажчика “Вхід”, світильників у входах, розеток для переносних ламп ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
наявність документації ДЕС:
формуляр ДЕС ________________________________________________________________________
схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС ___________________________________
інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС ____________________________________
інструкція з обслуговування ДЕС ________________________________________________________
журнал обліку роботи ДЕС ______________________________________________________________
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _________________________________________________
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _______________________________________
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____________________________________
інформація щодо працездатності ДЕС: ____________________________________________________
ДЕС розконсервовано ___________________________ ДЕС законсервовано ____________________
(дата)                                                                                      (дата)

перевірка працездатності ДЕС ___________________________________________________________
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям
_____________________________________________________________________________________
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом)
_____________________________________________________________________________________
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ
Станом на ___________________ сховище (протирадіаційне укриття) № _______________________
(дата)                                                                                                                    (непотрібне закреслити)
оцінюється як ___________________________________________ до використання за призначенням
(готове, обмежено готове, не готове)
СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***
______________________________________________________________________________________
(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації,

_____________________________________________________________________________________
доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**,

_____________________________________________________________________________________
розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)
ПРОПОЗИЦІЇ
Щодо подальшого використання захисної споруди*** ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності,

_____________________________________________________________________________________
обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції,

_____________________________________________________________________________________
реставрації захисної споруди,використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до ____________ слід подати до*
(число, місяць, рік)

_____________________________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

_____________________________________________________________________________________
органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з поданням ___________________________________________________________________________
(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:
З актом ознайомлений*
Керівник балансоутримувача
захисної споруди цивільного захисту
(уповноважена ним особа)
___ ____________ 20__ року
____________
* Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.
** Тільки для сховищ.
*** Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.
 
 
 
 
 
Додаток 6
(відповідно до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту)
 
АКТ
оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття
___ ____________ 20 року
____________________
(назва населеного пункту)
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(посада, власне ім’я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)
у присутності
_______________________________________________________________________________________________________
(посада, власне ім’я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))
проведено огляд об’єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)
що належить  _________________________________________________________________________
(найменування власника: для приватної форми власності – суб’єкта господарювання,
комунальної – органу місцевого самоврядування,
_____________________________________________________________________________________
державної – центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації)
За результатами проведеного огляду встановлено:
1. Загальна характеристика об’єкта (споруди, будівлі, приміщення)
_____________________________________________________________________________________
основне функціональне призначення,
_____________________________________________________________________________________
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа ________ кв.м, загальний об’єм ________________ куб.м
2. Загальний стан об’єкта:
технічний ___________________________________________________________________________
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний ___________________________________________________________________________
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень _____________________________________________________________
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
_____________________________________________________________________________________
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
4. Стан систем вентиляції: _____________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
_____________________________________________________________________________________
5. Стан системи водопостачання ________________________________________________________
(централізоване водопостачання або інше джерело,
_____________________________________________________________________________________
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи __________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проєктом)
санвузли ____________________________________________________________________________
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) ___________________________________________________________________
(наявність, тип, кількість, загальний об’єм,
_____________________________________________________________________________________
можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення _______________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проєктом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних
_____________________________________________________________________________________
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв’язку та оповіщення
_____________________________________________________________________________________
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
_____________________________________________________________________________________
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)
     
 
ВИСНОВОК
про можливість використання об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття
_____________________________________________________________________________________
(об’єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
_____________________________________________________________________________________
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)
за умов: ______________________________________________________________________________
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо
_____________________________________________________________________________________
утримання та експлуатації найпростіших укриттів)
_____________________________________________________________________________________
 
Підписи осіб, які склали цей акт:
__________________________
(посада, власне ім’я, прізвище)
 
__________________________
(посада, власне ім’я, прізвище)
 
__________________________
(посада, власне ім’я, прізвище)
З актом ознайомлений:
 
Власник об’єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)
__________________________
(власне ім’я, прізвище)
___ ____________ 20__ року
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 7
(примірний)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу управління освітою (військової адміністрації, закладу вищої, фахової передвищої освіти)                                                               
                                                                           
(підпис, ім’я та прізвище)
«__» _________20___ р.
 
АКТ
прийому готовності                                                   до
(найменування закладу освіти)
нового             /               навчального року
 
Повна адреса _____________________________________. Телефон _________________________________ .
Прізвище, ім’я, по батькові керівника                                                                   
_________________________________________________
Відповідно до рішення (наказу) ________________(органу управління освітою) від «__»___20___ р. № _____ перевірку проводила комісія в складі:
___________________ (від органу управління освітою);
 _________________ (від територіального органу Державної служби якості освіти України);
_________________ (від органів державного нагляду (пожежна охорона, охорона праці, цивільний захист тощо);
_________________________________ (від закладу освіти).
 
Комісією встановлено:
 
 1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти ____________» (наказ МОН №___ від «___»_________20___ р.
 
 1. У 20__/ 20__ навчальному році в закладі освіти буде навчатися ___ класів (груп), учнів, слухачів.
 
 1. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік
                                                                                                                                
 
 1. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального                                                                                                  
поточного                                                                                                      .
Хто виконував роботи з ремонту будівель                                                   
 
 1. Стан території та її площа
                                                                                                                                
 1. Кількість і стан допоміжних споруд
                                                                                                                                
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан       
                                                                                                                                
 
 1. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан
                                                                                                                                
 
 1. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:
 
1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти
Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту
Адреса розташування
Місткість укриття, осіб
Стан забезпеченості
Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні
Стан готовності
(готовий, обмежено готовий, не готовий)
Засобами зв’язку, так/ні
Підключенням до мережі Інтернет, так/ні
Сховище
           
Протирадіаційне укриття
           
Споруда подвійного призначення
           
Найпростіше укриття
           
Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб’єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу
 
 
2) Загальна інформація про забезпечення об’єктів (будівель) закладу освіти
Найменування об’єкту (будівлі) закладу освіти
Адреса розташування
Стан забезпеченості
Примітка
Покажчиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні
Об’єктовими системами оповіщення
(гучномовці, шкільні дзвінки. радіоточки тощо), так/ні
Сигнально-гучномовними
пристроями (сиренами), так/ні
Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні
Засобами зв’язку, так/ні
Підключенням до мережі Інтернет, так/ні
Навчальний корпус
               
Гуртожиток
               
Майстерня
               
Примітка: табличка заповнюється за всі об’єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти
 
 1. Забезпеченість засобами індивідуального захисту
Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти
Загальна кількість, осіб
Забезпечено засобами індивідуального захисту
Примітка
Фільтрувальними протигазами
Респіраторами
(ватно-марлевими пов’язками)
кількість
відсоток від загальної кількості
кількість
відсоток від загальної кількості
Працівники
           
Здобувачі освіти
           
Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об’єкту (об’єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов’язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.
 
 
 
 1. Організація охорони закладу освіти:
– наявність договору з охоронною організацію (так / ні)                                  ;
– наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має)                                                                                                          ;
– забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні)                                                                    ;
– наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти)                               
                                                                                                                                ;
– наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має)                        .
 
 1. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан           
                                                                                                                                
 
 1. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:
 
Кабінети (лабораторії)
Кіль кість
Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання
Наявність перспективного плану обладнання кабінету
Наявність правил безпеки і пам’яток для кабінетів, їх виконання
повністю
частково
є
немає
Біології, фізики, хімії  тощо, Суміщені (комбіновані)
           
 
 1. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:
 
Вид майстерень
Площа,
кв. м
Кількість робочих місць
Наявність обладнання та інструмента за нормою
Тип
підлоги
Освітленість
Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини
З обробки  харчових продуктів
З обробки
тканини інші
           
 
 1. Наявність методичного кабінету                                                            
 
 1. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників                    
 
 1. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання
 
з/п
Назва ТНЗ
Кількість
Справні
Несправні
 
Комп’ютери  та комп’ютерна техніка
Магнітофони Телевізори
Електрофони
Кінопроектори
Діапроектори
Радіовузол
Мовна лабораторія
Епіпроектори
Пристрій для зашторювання
Екрани
Інші пристрої
     
 
 1. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами
                                                                                                                                
 
 1. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки
                                                                                                                      
 
 1. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо)______________. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм
                                                                                                                                
 
 1. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць ,
забезпеченість та стан меблів                                                                                ,
забезпеченість технологічним обладнанням                                                          ,
санітарний стан                                                                                                      ,
умови для миття рук                                                                                              .
Наявність проточної води: холодної                             , гарячої                            .
 
 1. Організація питного режиму                                                                  .
 
 1. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я учнів, слухачів                                                         .
                                                                                                                                
 1. Наявність і стан бібліотеки                                                                    
                                                                                                                                
 1. Фонд підручників, посібників, художньої літератури                           ,
періодичних видань                                                                                                .
Забезпеченість підручниками за предметами                                                        .
 
 
 1. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами                       
                                                                                                                                .
 
 1. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення   
                                                                                                                                .
 
 1. Стан пожежної безпеки:
Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту             ;
Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання               ;
Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння ________________;
Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту                    ;
Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування                                                                                                      ;
Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів _________________;
Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами        ;
Інші питання пожежної безпеки                                                                                 .
 
 1. Стан покрівлі                                                                                          .
 
 1. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання                                                                                                      ;
газопостачання (електропостачання)                                                                     ;
каналізація                                                                                                              .
 
 1. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну
                                                                                                                                .
 
 1. Наявність підсобного господарства та його стан
                                                                                                                                .
 
 
 1. Наявність гуртожитку та його стан
                                                                                                                                .
 
 1. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)
                                                                                                                                .
 
 1. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан
                                                                                                                                .
 
 1. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом
                                                                                                                                .
 
 1. Наявність та реєстрація колективного договору
                                                                                                                                .
 
Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:
                                                                                                                                .
 
 
Голова комісії                          підпис
Члени комісії:
   
прізвище
                                                 підпис
   
прізвище
                                                 підпис
   
прізвище
                                                 підпис
   
прізвище
 
Примітки:
 1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується за рішенням відповідного керівника органу управління освітою (військової (державної) адміністрації, закладу вищої, фахової передвищої освіти), зазвичай до 25 серпня.
 2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов’язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий — залишається в закладі освіти.
 3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.
Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об’єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференцзали тощо).
 
 
Додаток 8
(рекомендована форма)
 
Паспорт кабінету хімії
                                                                                                   
(найменування закладу освіти)
Адреса                                                                                                                    
(поштова адреса)
Місце розташування кабінету                                                                                
(поверх, № кабінету)
Загальна площа кабінету         м², лаборантської         м².
Меблі та обладнання:
столи _____________шт.,
стільці учнівські ___________шт.
робочий стіл учителя ________шт.,
стільці вчителя, лаборанта ___шт.,
демонстраційний стіл ________шт.,
витяжна шафа ______________шт.,
дошка _____________________шт.,
магнітна дошка _____________шт.,
екран ______________________шт.,
принтер ___________________шт.,
комп’ютер __________________шт.,
сканер ____________________шт.,
ксерокс ____________________шт.,
проектор __________________шт.,
шафа ______________________шт.,
 
інше.
 
Орієнтовний перелік навчально-наочних посібників і навчального обладнання:
Назва
Кількість і місце знаходження
 
Об’єкти натуральні
 
 
Підручники
 
 
Навчальні посібники
 
 
Методичні посібники
 
 
Приладдя
 
 
Реактиви
 
 
Інші матеріальні цінності кабінету
 
 
Директор                                                                                                                
(посада керівника закладу освіти, підпис, ім’я та прізвище)
Завідувач кабінету (лабораторії)                                                                            
(посада, підпис, ім’я та прізвище)
Голова профспілкової організації                                                                          
(посада, підпис, ім’я та прізвище)
“___”____20___р.
 
М.П.
 
 
Додаток 9
 
ТАБЛИЦЯ
термінів перевірки обладнання і захисних засобів
 
№ з/п
Назва обладнання і захисних засобів
Терміни, форма перевірки
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
6
 
7
 
 
8
 
 9
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
Вогнегасники
 
Опір ізоляції електромережі
 
Стан заземлення
 
Манометри в котельні
 
Драбини (стрем’янки) дерев’яні
 
 
 
Електродвигуни
 
Електровимірювальні прилади
 
 
Котли водогрійні всіх систем
 
Опалювальні системи
 
 
Питна вода (кулер)
 
Випробування спортивних  снарядів  і  обладнання
Обладнання         майстерень, лабораторій
Чищення електроламп від пилу
 
Чищення скла вікон
1 раз на рік, указати дату (Наказ МВС від 15.01.2018 № 25)
Один раз на два роки, протокол заміру (Правила пожежної безпеки в Україні)
Один раз на два роки (Правила пожежної безпеки в Україні)
1 раз на 6 місяців (п.7.1.35 НПАОП 0.00-1.30-01)
1 раз на рік, після ремонту і перед установкою (додаток 1,2 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів)
1 раз на 2 роки з встановленням клейма (НПАОП 0.00-1.30-01)
Після закінчення опалювального сезону та після ремонту (НПАОП 0.00-1.11-98)
Перед пуском та після ремонту (п.8 розділу 13 НПАОП 0.00-1.1198)
Повинна мати температуру не менш як +8 і не більш як +20ºС (ДСанПіН 5.2.2.008-01)
Перед початком навчального року, складається акт
Перед початком навчального року і після ремонту, складається акт
1 раз на квартал або при забрудненні
 
2 рази на рік
 
2 рази на рік
 
 
 

Обговорення закрито.