Набір учнів до 1 класу

1 клас 2021

До уваги батьків майбутніх першокласників 2021/2022 навчального року!

З 05 квітня 2021 року розпочинається прийом заяв про зарахування дітей до першого класу Мирненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вороньківської сільської ради.

Заяви будуть прийматися до 31 травня 2021 року (включно).

Порядок подання документів:

Враховуючи особливості завершення 2020/2021 навчального року:

• Заяви подавати на офіційну електронну пошту закладу загальної середньої освіти murneschool@ukr.net

• Ви маєте можливість подати заяву на вступ дитини до школи на сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти». Для цього необхідно зареєструватись на сайті, обрати заклад загальної середньої освіти, створити заявку та підтвердити її документами у закладі. Вся інформація за посиланням: https://school.isuo.org/contact

• У разі зняття обмежень, пов’язаних з карантином, документи прийматимуться у звичайному режимі у закладі загальної середньої освіти за попереднім записом (тел. 050-710-87-73).

Прийом документів буде відбуватися у приймальні школи щодня з 09.00 до 15.00.

Перелік документів про зарахування дитини до 1-го класу:

• копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

• оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

• Документ, який підтверджує місце проживання дитини (Це може бути: копія паспорта одного з батьків, довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) копія договору оренди житла, копія договору купівлі-продажу житла, акт депутата та ін.)

• Заповнена заява про зарахування дитини до закладу:

1) Заява на прийняття на навчання 1 клас

2) Згода

 

Звертаємо увагу! Першочергове  право на зарахування до закладу загальної середньої освіти мають:

 • діти, місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти  підтверджене;

 • діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

 • діти працівників цього закладу освіти;

 • діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

Звертаємо увагу! Оскільки на час карантину в медичних закладах не проводять огляди дітей,  медичну довідку  можна буде надати до школи   до 15.08.2021.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

Привертаємо увагу до того, що повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред’явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов’язком. Проте непред’явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи.

 Ознайомитися з переліком документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу можна у листі  Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 №1/9-227 «Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році» .

Документ, який підтверджує місце проживання дитини:  

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників; 

 • довідка про реєстрацію місця проживання/перебування  особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою відповідно  до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207; 

 • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків); 

 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”; 

 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо); 

 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання; 

 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму,піднайму,оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку; 

 • довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207); 

 • акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”; 

 • акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302);   

 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

 

Яким документом підтверджується належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами?

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами.  Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

Нагадуємо! Зарахування дітей на навчання здійснюється у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 з урахуванням нових строків початку прийому документів.

 Заява на прийняття на навчання 1 класЗгода

Обговорення закрито.