Семінар-практикум для вчителів обслуговуючої праці

  Ми позбавляємо дітей майбутнього,

якщо продовжуємо вчити сьогодні так,

як вчили цьому вчора

 Джон Дьюї,

 американський філософ,

 психолог, реформатор освіти

         Сучасний світ настільки динамічний, складний, енергетично насичений, тому від нас, освітян, він вимагає мобільності, потужності, миттєвої реакції на все нове. Освіта має бути на крок попереду від інших галузей. Держава визнає, що пріоритетним напрямом розвитку освіти в Україні є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, підготовку людини до життєдіяльності в інформаційному просторі.

19 грудня у Мирненській школі відбувся семінар-практикум для вчителів обслуговуючої праці на тему «Формування успішного освітнього середовища шляхом використання сучасних технологій навчання», який був проведений у формі воркшопу.

 Воркшоп — це колективне навчальний захід, учасники якого отримують нові знання та навички в процесі динамічної групової роботи

 • Головна мета воркшопу — це отримання індивідуального вирішення конкретних завдань кожного його учасника.

 • Роль ведучого в воркшопі істотно менша, ніж роль його учасників, і обмежується виконанням функцій модератора.

 • Воркшоп мінімум теорії і і максимум практики.

 • Після завершення воркшопу кожен учасник повинен отримати той результат, який був запланований ним на самому початку.

 • Результативність воркшопу визначається внеском кожного з його учасників.

 • Процес навчання дає можливість здобути додаткову інформацію,  розширити свій професійний кругозір та формування нових навичок.

 • Учасники використовують особистий досвід і професійні знання та вміння наявні в них  із теми.

1

5

3

6

 

7

8

9

10

Учитель обслуговуючої праці Похиль Наталія Дмитрівна ознайомила учасників семінару з методикою використання інноваційних технологій в процесі вивчення теми “Традиційна українська лялька”.  А саме, були розглянуті наступні питання:

1.Tagul – хмара в хмарі

Tagul (WordArt.com) – веб-сервіс, який дозволяє створити хмари слів з тексту, введеного користувачем або з веб-сторінки з адресою. 
Хмара може мати різну форму і кольорове рішення. Кожне слово хмари являє собою гіперпосилання для пошуку у Google.

Навіщо створювати хмари слів?

У будь-якому завданні повинен бути сенс. Освоїти сервіси по створенню “хмар слів” зовсім не довго, але з чого скласти ці хмари, що з ними робити далі? Як ці хмари допоможуть вирішувати завдання навчального плану?

Можливості використання хмари слів у навчанні пов’язані, наприклад, з тим, що: 

 • в хмару можна записати тему уроку, яку учні повинні визначити; 

 • попросити скласти пропозиції щодо визначеної теми, «хмара» виступає в якості опорного конспекту; 

 • можна запропонувати дітям прочитати в «хмарі» головне питання, на яке необхідно знайти відповідь протягом уроку; 

 • скласти речення або розповідь, використовуючи якомога більше слів з хмари; 

 • створити словникову «хмару» на основі невеликих нещодавно вивчених навчальних текстів, і попросити учнів пригадати, про що були ці тексти, і в якому саме контексті використовувалися слова; 

 • показати «хмару», складену зі слів, узятих із незнайомого тексту, і попросити здогадатися про його зміст;

 • перетворити нудний текст в цікаву головоломку;

 • написати зашифровану листівку другові;

 • зробити “хмарку” підказок до кросвордів тощо;

 • повторити основні поняття теми, що вивчаєтся.

Це тільки деякі варіанти використання “хмар тегів/слів”. Кожен вчитель може додати до свого арсеналу вправ найрізноманітніші ідеї.

 Види ляльок

Різновиди ляльки-мотанки

 

2.ThingLink -це сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні плакати, а іншими словами, «живі картинки», на які наносяться маркери.

 При наведенні на них може з’являтися будь-який мультимедійний контент.

Можливості сервісу для освітньої діяльності:

Задопомогою сервісу Thinglink можна створювати різні освітні матеріали, наприклад:

 • Комплекти електронних дидактичних матеріалів до уроку.

 • Технологічні схеми для виконання певного виду завдань.

 • Мультимедійні конспекти лекцій.

 • Інтерактивні блок-схеми будови будь-яких механізмів, приладів,пристроїв.

 • Тематичні збірники ресурсів в мережі Інтернет та медіа колекції.

 • Маршрутні карти або карти подорожей.

 • Інтерактивні плакати у вигляді проектів з певної тематики.

 • Інтелектуальні карти для мозкового штурму з внесенням міток і коментарів  групові віньєтки.

За допомогою сервісу Thinglink можна:

 • організувати проектну та дослідницьку діяльність учнів;

 • представити результати своєї діяльності;

 • провести веб-конкурси, інтерактивні ігри або вікторини і т.д

Переглянути можна  в посиланні, наведеному нижче:Інтерактивна картинка “Вузлові ляльки -княгині”.

3.Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps. 

LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використанням і на уроках, і позаурочний час, і для малечі, і для старшокласників.

Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів. Конструктор Learningapps призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу.
Сервіс Learningapps надає можливість отримання коду для того, щоб інтерактивні завдання були розміщені на сторінки сайтів або блогів викладачів і учнів.

Їх перелік можна знайти в посиланні, наведеному нижче:   Вправи

4.Створення карти думок (інтелект карт).

Інтелект карта, або карти мислення (mind-maps)термін може перекладатися як «карти розуму», «карти розуму», «інтелект-карти», «карти пам’яті» або «ментальні карти».  – це відображення на папері ефективного способу думати, запам’ятовувати, згадувати, вирішувати творчі завдання, а також можливість уявити та наочно висловити свої внутрішні процеси обробки інформації, вносити до них зміни, удосконалювати. Інтелект картка забезпечує формування ключових предметних компетентностей  процесі проектної діяльності на уроках трудового навчання:

 • що я буду робити;

 • для чого це мені це потрібно;

 • де я зможу застосувати свої знання, вміння.

Такі інтелект-карти дають учням змогу не тільки повторити вивчений матеріал, а й усвідомити його глибше, вибудувати асоціативні зв’язки в пам’яті під час конструювання карти.

Карти можна малювати вручну, а також можна розробляти за допомогою спеціальних онлайнових ресурсів.

Друга частина семінару була присвячена питанню “Впровадження технологічної компетентності на уроках трудового навчання”. Учасники семінару відвідали майстер-клас Похиль Наталії Дмитрівни “Виготовлення різдвяного Янгела-оберега в чобітках”.

 14

15

11

12

4

18

16

17

19

2

21

Всі матеріали воркшопа можна переглянути у блозі https://rukotvor-vpu.blogspot.com/  “Творча палітра. Майстерня рукотворів Наталії Похиль” -закладочки- для вчителя Інформаційний кейс

 

Обговорення закрито.