Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра»

франко

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський учнівський
літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра»

Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра» (далі – Конкурс) проводиться щороку. Метою конкурсу є посилення творчої мотивації у вивченні учнями закладів загальної середньої освіти творчості Івана Франка через створення літературно-мистецьких творів у різних жанрах, у яких творив Іван Франко, та дослідження його літературної спадщини, наукової, культурологічної та громадської діяльності.

 1. Загальні положення

 2. Засновниками Конкурсу є:

 • Міністерство освіти і науки України;

 • БО «Міжнародний фонд Івана Франка»;

 • ГО «Львівське товариство у м. Києві».

 1. Склад засновників Конкурсу може змінюватися за рішенням засновників, яке прийнято консенсусом.

 2. Клопотання про вихід зі складу засновників Конкурсу задовольняється незаперечно.

 3. Засновники Конкурсу утворюють Раду засновників, якій доручається здійснення представницьких та організаційних функцій щодо проведення конкурсів і відзначення переможців. Рада засновників є Оргкомітетом Конкурсу.

 4. Засновники Конкурсу мають однакову вагу (кількість голосів) при ухваленні рішень у Раді засновників, що приймаються простою більшістю голосів. Кожен засновник має один голос.

 5. Організація та проведення Конкурсу

 6. Конкурс проводиться щороку.

 7. Переможці Конкурсу визначаються у таких номінаціях:

 • «Проза»;

 • «Поезія»;

 • «Драматургія»;

 • «Краща ілюстрація до творів Івана Франка».

 1. У кожній номінації переможців визначають у двох вікових категоріях:

 • учасники віком 6-11 років;

 • учасники віком 12-16 років.

 1. До участі у Конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти віком від 6 до 16 років (включно).

 2. Учасники Конкурсу мають право самостійного вибору теми.

 3. Один і той же автор може брати участь у кількох номінаціях і подавати на Конкурс декілька творів.

 4. Конкурсні роботи прийматимуться щороку з 1 грудня по 1 лютого за адресою, названою Оргкомітетом Конкурсу.

 5. Право висування творів на Конкурс мають:

 • заклади загальної середньої освіти, у яких навчаються автори творів (за поданням адміністрації чи колегіального органу);

 • автори творів (конкурсні роботи подаються власноруч або батьками).

III. Вимоги до конкурсних робіт

 1. Конкурсна робота (крім ілюстрацій) виконується українською мовою і подається на Конкурс в одному друкованому примірнику та на електронному носії.

 2. Обсяг роботи – не більше 5 сторінок друкованого тексту на папері формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

 3. Конкурсні роботи повинні відповідати таким вимогам: художньо-мистецька цінність, патріотизм, соціальна значущість.

 4. До конкурсних робіт додаються належно завірені документи, що засвідчують особу та вік учасника (печатка, підпис керівника закладу освіти або підпис батьків автора).

 5. Для участі в Конкурсі автори, установи чи організації, у визначені цим Положенням строки, подають заявку на Конкурс, форму якої затверджує Оргкомітет Конкурсу.

 6. Журі Конкурсу

 7. Щороку до 20 лютого Рада засновників затверджує (уточнює) склад Журі, яке розглядає твори, подані на Конкурс, і визначає переможців Конкурсу.

 8. Журі формується з урахуванням кожної номінації та вікової групи.

 9. Журі визначає переможців Конкурсу дистанційно у кожній із номінацій та вікових групах окремо за допомогою встановлення рейтингу балів робіт номінантів, які зазначені в електронному бюлетені, використовуючи числа від «1» до «100», де число «100» є найвищим балом.

 10. Переможцями Конкурсу вважаються автори, роботи яких набрали найбільшу кількість балів у кожній із номінацій.

 11. За підсумками Конкурсу щороку, у термін до 30 квітня, Оргкомітет Конкурсу оголошує переможців у кожній із номінацій (відповідно до пункту 2 розділу II цього Положення) та в обох вікових категоріях (відповідно до пункту 3 розділу II цього Положення).

 12. Як виняток, Журі може визначити двох переможців або не присуджувати звання лауреата жодному з учасників Конкурсу.

 13. Нагородження переможців Конкурсу

 14. Переможцям Конкурсу вручаються нагороди у негрошовій формі (відповідно до рішення Ради засновників, це можуть бути різноманітні призи, книги, оргтехніка тощо).

 15. Переможцям Конкурсу вручаються дипломи, затвердженого Оргкомітетом Конкурсу зразка.

 16. Кращі твори Конкурсу видаються окремою книгою. Виданням книги опікується Рада засновників.

 17. Відзначення переможців Конкурсу проводиться щорічно напередодні 28 травня у м. Києві біля пам’ятника Іванові Франкові.

 18. Заключні положення

 19. Заходи з проведення Конкурсу фінансують засновники. Допускається залучення бюджетних та спонсорських коштів.

 20. Скасування Конкурсу можливе лише за рішенням Ради засновників, прийнятим шляхом консенсусу.

 21. Зміни до Положення про Конкурс можуть вноситися засновниками Конкурсу в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу I цього Положення.

Освіта.ua
30.11.2017

 

Обговорення закрито.