НАУ запрошує на навчання

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) Національного авіаційного університету запрошує учнів 9–11 класів на навчанняіпроводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу у ВНЗ України та загальнонаціонального зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на підготовчих курсахз дисциплін:українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, біологія, основи журналістики, рисунок та композиція основи програмування.

Форми навчання:вечірня,щосуботня, заочна (в дні шкільних канікул або з використанням технологій дистанційного навчання).

Терміни навчання: 8 місяців (з 01.10.2016 р. по 30.06.2017 р.),

4 місяці (з 01.02.2017 р. по 30.06.2017 р.).

Роботу підготовчих курсів організовано в м. Києві та регіонах України.

Переваги навчання:

 • якісна підготовка до ЗНО

 • високі результати сертифікатів ЗНО

 • фахове викладання дисциплін

 • наявність навчально-методичного забезпечення

 • рейтингова система оцінювання навчальних досягнень

 • поглиблене вивчення дисциплін

 • адаптація до навчання у ВНЗ

 • різноманітні форми навчання

 • додаткові бали до рейтингу вступника

 • висока результативність вступу до ВНЗ

 • гнучка система зарахування до НАУ

 • професійна орієнтація

 • допрофесійна підготовка

 • профільне навчання

 • викладання спецкурсів

Перелік спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 • дизайн

 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • філологія (англійська мова)

 • економіка (+)

 • психологія

 • соціологія

 • міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 • міжнародні економічні відносини

 • журналістика

 • облік і оподаткування

 • фінанси, банківська справа та страхування

 • менеджмент (+)

 • маркетинг (+)

 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність (+)

 • право

 • міжнародне право

 • екологія (+)

 • прикладна фізика та наноматеріали*

 • прикладна математика*

 • інженерія програмного забезпечення*(+)

 • комп’ютерні науки та інформаційні технології*

 • комп’ютерна інженерія*(+)

 • кібербезпека*(+)

 • авіаційна та ракетно-космічна техніка*(+)

 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*

 • енергетичне машинобудування*(+)

 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*(+)

 • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка*

 • мікро- та наносистемна техніка*

 • хімічні технології та інженерія*(+)

 • біотехнології та біоінженерія*

 • біомедична інженерія*

 • електроніка*(+)

 • телекомунікації та радіотехніка*(+)

 • авіоніка*(+)

 • видавництво та поліграфія*

 • архітектура та містобудування

 • будівництво та цивільна інженерія*(+)

 • геодезія та землеустрій*

 • соціальна робота;

 • туризм;

 • цивільна безпека*

 • авіаційний транспорт*(+)

 • транспортні технології (на повітряному транспорті)*(+)

* – природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, на які під час участі у конкурсі за успішне закінчення підготовчих курсів додається до 10 балів;

за спеціальностями, що позначені (+), підготовка фахівців проводиться українською та англійською мовами.

Заняття на підготовчих курсах проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, загальнонаціонального ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти та затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін ІДП НАУ. Навчальний процес забезпечується педагогічними і науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр НАУ.

Слухачам пропонуються: екскурсії до Державного музею авіації, навчального ангару, Музею історії університету, кафедр та лабораторій НАУ, участь у Міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ», презентації профільних кафедр НАУ, Дні відкритих дверей, пробне ЗНО на базі НАУ, профорієнтаційні консультації, участь у роботі літньої школи тощо.

Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси ІДП і вступатимуть до НАУ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (позначені*), до загального рейтингу додається до 10 балів.

Ліцензія МОН України серія АЕ № 636803 від 19.06.2015 р.Навчання платне.

Якщо є бажання отримати якісну підготовку до загальнонаціональногоЗНО і стати студентом престижного ВНЗ, звертайтеся за адресою:

03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кім. 610; тел.: 406–74–04, 406–72–09, 406–73–11, 406–74–15, тел./факс: 497–52–84. E-mail: idp@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua

Web-сторінка: www.idp.nau.edu.ua

З повагою та надією на подальшу співпрацю, директор Інституту доуніверситетської підготовки НАУ, доктор педагогічних наук, професор Муранова Н. П.

Обговорення закрито.